Dewofire - brandbeveiliging, keuring & analyseOPLEIDINGEN EN EVACUATIEOEFENINGEN

Het KB van maart 2014 ziet er op toe dat de evacuatie van mensen in nood vlot en veilig verloopt.

Net daarom worden er opleidingen voorzien om mensen te leren blussen in nood, maar ook om vlot te vluchten naar de verzamelplaats.

Dewofire combineert de opleiding van de " kleine blusmiddelen " vaak samen met de evacuatieoefening.

De opleiding kleine blusmiddelen + de evacuatieoefening duren ongeveer 1/2 dag.

De opleiding kleine blusmiddelen bestaat een theortische en praktische deel.

Nadien ontvangt iedere deelnemer een attest.

BijlagesContacteer ons ivm Opleidingen en evacuatieoefeningen
Opleidingen en evacuatieoefeningen