Opmaak van de risico-analyse brand

De risico-analyse brand valt niet weg te denken in het brandpreventiedossier

Het opmaken van een risico-analyse brand is verplicht. Tijdens deze analys brengt Dewofire de mogelijke oorzaken van een brand in kaart. 
De analyse wordt opgemaakt volgens het vernieuwde KB van 28 maart 2014 en CODEX betreffende de brandpreventie op de arpeidsplaats. 
De risico-analyse dient te worden aangepst wanneer er wijzigingen zijn die een invloed kunnen hebben op de brandrisico's. 
 

Bekijk samen met ons team van experten welke brandrisico's bij u aanwezig zijn!