Een brandpreventiedossier zelf opstellen is niet vanzelfsprekend. Het vergt veel kennis en ervaring over de Belgische Wetgeving. 

Door het opstellen van een brandpreventiedossier worden alle gevaren, risico's, etc. in kaart gebracht. Het speelt een cruciale rol bij:

 • Het voorkomen van een brand
 • Het veilig stellen van uw personeel 
 • Vlotte interventie voor de brandweer

Een brandpreventiedossier bevat verschillende onderdelen die steeds in verbinding staan met elkaar. 
De onderdelen binnen dit dossier zijn (in chronologische volgorde):

 1. Uitvoeren van een risico-analyse en audit
 2. Organisatie van de brandbestrijdingsdienst (intern) 
 3. Opmaken van intern noodplan (schriftelijke procedures bij camaliteit) 
 4. Opstellen van de evacuatieplannen
 5. Opmaken van een interventiedossier en interventieplan 
 6. Evacuatieoefening -> verslag (jaarlijks uit te voeren) 
 7. Lijst van de berschermingsmiddelen tegen brand 
 8. Periodieke controles
 9. Lijst van toegestande afwijkingen
 10. Adviezen van de preventieadviseur 
 11. Bijkomende informatie voor de hulpdiensten

*Bij het keuren van uw brandbeveliging krijgt u bij Dewofire steeds een overzichtslijst die u moet bijhouden in uw brandpreventiedossier. Ook andere verslagen van keuringen (bv gas- verwarmings- airconditinioningsinstallaties) dienen hier bijgehouden worden.