Verkoopsvoorwaarden

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Iedere overeenkomst wordt geregeerd door deze voorwaarden en door het Belgische recht.