Bent u reeds in orde met het evacuatieplan?

Wat is een evacuatieplan?

Een evacuatieplan is een plattegrondplan waarop de vluchtwegen en compartimenteringen op aangeduid staan samen met de actieve brandbeveiliging zoals brandblussers, haspels, drukknopen, signalisatieborden en looprichtingen.

Het evacuatieplan heeft als doel om de werknemers snel en veilig naar de verzamelplaatst te leiden.

Het evacuatieplan moet dan ook aan bepaalde zaken voldoen,

  • De indeling bestemming en benoemig van de lokalen moet aangeduid worden.
  • De situering van de compartimentering grenzen moet aangeduid zijn.
  • De looprichtingen moeten duidelijk en logische naar de nooddeur leiden.
  • De verzamelplaats buiten moet ook aangeduid zijn op het plan.
  • De weergave moet kloppen met de werkelijkheid en het plan moet steeds correct georienteerd zijn met de locatie en kijkrichting van de gebruiker.
  • Een goed evacuatieplan moet voldoende groot zijn ( bij voorkeur een A3 ) om zo een duidelijk overzicht te bieden van de vluchtweg.

Hoeveel evacuatieplannen moet ik plaatsen?

  • Wij raden aan om aan elke nooddeur die gebruikt wordt om te vluchten een evacuatieplan te plaatsen.
  • Ook op de vluchtroute zelf raden wij aan om evacuatieplannen te plaatsen.
  • Minstens 1 per constructie niveau.

Bent u niet 100% zeker omtrent uw evacautieplannen die nu reeds aanwezig zijn, of heeft u nog geen evacuatieplannen? Dewofire komt graag langs om alles in kaart te brengen!